wp

Uygulama


Uygulama

Doğru olarak projelendirilmiş evinizin A dan Z ye her imalatını yapabilecek deneyim ve altyapıya sahibiz. İnşaat sürecinin her aşamasını üstlenerek size sadece taşınmayı bırakıyoruz. Proje aşamasında yapacağımız detaylı görüşmelerde alınan kararları, projeye uygun olarak hayata geçiriyor ve her aşamada yapı denetim firmasının onayını alıyoruz.

İnşaat süreci başlamadan önce yasal müteahhitlik sözleşmesi yapıyoruz. Böylece inşaat sürecinde inşaat alanındaki tüm riskleri üstlenmiş oluyoruz.

İmalat sürecinde iş güvenlik kuralları dahil tüm tedbirleri alıyor ve en az risk ile çalışıyoruz. Sigortasız çalışanları inşaat alanına girmemesi en önemli kurallarımızdandır.

İmalat sürecinin en önemli aşaması malzeme seçimidir. Proje ve inşaatı tek çatı altında toplamanın bir avantajı da hem teknik hem de uygulama tecrübesi ile kararların çoğunun proje aşamasında verilmesi ile inşaat sürecinde ortaya çıkabilecek kargaşayı azaltıyor olmamızdır.

En önemlisi de inşaat süreçlerinin takibi ve denetimini yapı denetim firmasından önce proje ekibimiz takip eder ve onaylar. Projeye aykırı durumlarda hızla gereken düzenlemeyi yaparak sürecin aksamamasını sağlar